Previous
Next
Information request
Naamloos formulier
  • Should be Empty:

VT-10Krótki opis

VT-10
VT-10 konwencjonalny foropter manualny Czytaj więcej>

Cechy kluczowe

  • Małe rozmiary
  • Łatwy w obsłudze
  • Szeroki zakres pomiaru
  • System konwergencji

Produkty powiązane

  • ACP-8

    ACP-8

    Rzutniki testów serii ACP-8 posiadają 30 optotypów wliczając ETDRS. Umożliwiają b...


Specyfikacja

Zakres pomiaru
wartość w () - w przypadku dołączonej soczewki dodatkowej
Krótkowzroczność 0 do –19.00D, krok: 0.25D/0.12D
Nadwzroczność 0 do +16.75D, krok: 0.25D/0.12D
Astygmatyzm 0 do –6.00D (– 8.00D); krok: 0.25D/0.12D
Cylinder krzyżowy ±0.25D (±0.37D i ±0.50D jako opcja)
Foria i wergencja 20∆ do 0 do 20∆, krok: 1∆
wewnątrz 40∆
na zewnątrz: 40∆ (50∆)
góra / dół: 40∆ (46∆)
Test do bliży Główne osie optyczne obu soczewek skupiają się przy pomocy mechanizmu nachylenia w odległości 40 cm przed oczyma przy PD 64 mm. Jeśli PD do dali jest mniejsze od 54 mm, operacja konwergencji zatrzymuje się
PD 48 do 75mm; krok: 1mm
Wymiary 335 (przy PD = 64mm) x 97 x294mm
Waga 4.5 kg
Dodatkowe soczewki opis symboli na tarczy
“O/O” – otwarta przesłona
“R” – soczewka sferyczna +1.50 D (2.00D opcja), używana przy skiaskopii (dla 67cm)
“P” – filtr polaryzacyjny. Używany do forii lub balansu obuocznego.
“WMV/RMV” – test Maddox’a (biały) ustawiony pionowo / test Maddox’a (czerwony) ustawiony pionowo
“WMH/RMH” – test Maddox’a (biały) ustawiony poziomo. / test Maddox’a (czerwony) ustawiony poziomo
“GL” – filtr zielony (lewy)
“RL” – filtr czerwony (prawy)
“+.12” - soczewka sferyczna +.12D. Moc sferyczna może być ustawiona co 0.12D.
“PH” – przesłonka (średnica 1mm) zawężająca źrenicę. Służy do oceny, czy słabe widzenie pacjenta jest spowodowane anomaliami refrakcji, czy też powody są inne
“10 l” – baza o pryzmacie 10D. Używany np. do testu forii (lewy)
“6 U” – baza o pryzmacie 6D. Używany np. do testu forii (prawy)
“±.50” – cylinder krzyżowy ±0.5D z osią poziomą (+). Używany do testu na starczowzroczność
“OC” – zaślepka


Opis

VT-10 jest produkowaną przez Topcon wersją najczęściej sprzedawanego modelu ręcznego foroptera. Jest wyposażony w cylinder krzyżowy, który ustawia się automatycznie w powiązaniu z ustawieniem osi cylindra. System konwergencji symuluje naturalne warunki dla testów do bliży.

 

Downloads