Previous
Next


Krótki opis

MYAH
Zorganizuj swoje unikalne centrum diagnozowania krótkowzroczności i rozpoznania zespołu suchego oka Czytaj więcej>

Cechy kluczowe

  • Topografia rogówki z obrazowaniem stożka rogówki i pupilometrią
  • Pomiar długości osiowej
  • Raporty progresji dla analizy skuteczności leczenia
  • Narzędzia rozpoznawania zespołu suchego oka

Produkty powiązane
Opis

Krótkowzroczność znacznie wpływa na jakość życia dzieci i ich osobistego rozwoju
Nadchodzi najlepszy czas, aby przyłączyć się do walki z globalną epidemią krótkowzroczności. MYAH to perfekcyjny instrument w ręku okulisty, który chce podjąć się tego wyzwania i stworzyć unikalne miejsca do diagnozowania krótkowzroczności.

Tworzenie miejsca w Twojej praktyce przeznaczonego diagnozowaniu krótkowzroczności wymaga edukowania pacjentów i ich rodzin o następstwach progresji krótkowzroczności, aby zwiększyć konkurencyjności oferty usługowej Twojego biznesu.

Stwórz swoje centrum zarządzania krótkowzrocznościąMYAH dostarcza wstępnych wytycznych do określenia ryzyka i pomoże rozpocząć konwersację z rodzicami.

Decyduj: leczyć czy nie leczyć?
MYAH dostarcza istotnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka wystąpienia krótkowzroczności oraz do ścisłej kontroli skuteczności interwencji.

Rozwijaj swoje centrum zarządzania krótkowzrocznością.
Obrazowanie długości osiowej może uzupełnić Twoją procedurę oceny refrakcji.

MYAH łączy w sobie wszystkie technologie wspierające zarządzanie krótkowzrocznością: biometrię optyczną, topografię rogówki i pupillometrię — jedna inwestycja - wiele korzyści. Ponadto, MYAH będąc urządzeniem wielofunkcyjnym, dostarcza narzędzi umożliwiających diagnozę i monitorowanie Zespołu Suchego Oka.

Pupilometria dynamiczna
Dostarcza czytelnych informacji na temat rozmiaru źrenicy i czasu jej reakcji, co może być użyteczne do kontroli zgodności niskiej dawki atropiny lub przy miareczkowaniu dawki atropiny. Operator może zbadać centrację źrenicy oraz średnicę w zakresie różnych poziomów światła, co jest przydatne w procesie dopassowania soczewki Ortho-K i multifokalnej, a także może stanowić przydatne informacje przed i po operacji refrakcyjnej.

Dopasowanie soczewki kontaktowej
MYAH wspiera proces dopasowania soczewki kontaktowej, redukując ilość możliwych do przymierzenia soczewek:
• zawiera bazę danych konwencjonalnych soczewek RGP i soczewek Ortho-K
• eksport danych z topografii do kalkulatorów firm zewnętrznych
• symulacja fluoresceiny z możliwością zapisu i przeglądania danych.

Narzędzia oceny suchego oka 
Narzędzia te uwzględniają nieinwazyjny czas przerwania filmu łzowego (z ang. NIBUT), obrazowanie gruczołów Meiboma z analizą obszarów utraty, analizą wysokości menisku łzowego, analizą mrugnięć, obrazowanie rzeczywistej fluoresceiny i akwizycja danych wideo, przeglądanie filmów aberracji rogówkowej pomiędzy mrugnięciami.

Topografia rogówki
Inna grupa narzędzi, jakie MYAH oferuje, służy do oceny przedniej powierzchni rogówki i zaliczają się do niej mapy topograficzne, mapy 3D, mapy porównawcze, mapy wysokości, analiza Zernike oraz obrazowanie stożka rogówki.

Podsumowanie aberracji rogówki
Współczynnik rozszerzania Zernike jest wykorzystywany do określenia, który z komponentów dominuje w strukturze aberracji rogówki i do jakiego stopnia.

Podsumowanie analizy Zernike powierzchni rogówki składa się z 36 wielomianów aż do 7 stopnia i prezentuje przejrzysty obraz optycznych nieregulaności, które mogą mieć wpływ na jakość widzenia.

 

Downloads

  • MYAH_Brochure_EMEA_ENG__42-0001285_Rev_1_June_2020.pdf

    Download >