Previous
Next

Polityka prywatności firmy TOPCON POLSKA sp. z o.o.

Państwa prywatność i zaufanie są dla nas bardzo ważne. Niniejsza Polityka prywatności ("Oświadczenie") dostarcza ważnych informacji o tym, w jaki sposób Topcon ("Topcon", "my" lub "nas") zarządza danymi osobowymi. Oświadczenie to precyzuje jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji, produktu, oprogramowania lub usługi (sprzedaż, marketing lub inne), która jest powiązana z taką witryną, aplikacją, produktem i oprogramowaniem (łącznie "nasze usługi") i precyzuje cel, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe (zwane dalej "danymi osobowymi"). Zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO wszystkie te informacje dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; dotyczy to na przykład nazwisk lub numerów identyfikacyjnych.

W przypadku pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub wybranych zagadnień dotyczących ochrony Państwa danych osobowych zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszym oświadczeniem i kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych.

Zachęcamy do częstego sprawdzania aktualizacji niniejszego Oświadczenia. Poinformujemy Państwa o wszelkich ważnych zmianach, zamieszczając powiadomienie w odpowiednich Usługach i / lub skontaktujemy się z Państwem przy użyciu innych metod, takich jak e-mail. Aktualna wersja tego oświadczenia jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane 25 maja 2018 r.

 

1. Jakie informacje są gromadzone przez Topcon?

Topcon może zażądać i / lub zbierać pewne dane osobowe, ilekroć wchodzą Państwo w interakcję z nami, kiedy wpisują Państwo dane osobowe na naszej stronie internetowej lub przekazują nam dane osobowe w jakikolwiek inny sposób, w tym Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp. , jak również informacje dotyczące badań satysfakcji klienta, nawyków zakupowych klienta, informacji gwarancyjnych i / lub innych informacji o zakupie lub innych informacji dobrowolnie przez Państwa zgłaszanych. Topcon może również zbierać inne informacje techniczne, takie jak adres IP, adres MAC, dostawca usług internetowych, system operacyjny komputera, przeglądarka internetowa i inne podobne informacje. Gromadzimy również dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu odpowiedniej osoby kontaktowej w Państwa firmie. Jeśli prowadzą Państwo jednoosobową działalność, zbieramy również informacje o płatnościach, takie jak informacje bankowe i numer NIP. Nie są Państwo zobowiązani do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych firmie Topcon. Jednak informacje, które pozyskujemy, pomagają nam personalizować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Jeśli Państwa dane nie zostaną przekazane, niektóre funkcje witryny Topcon mogą być niedostępne.

Gromadzimy również dane osobowe od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy, dostawcy usług i publicznie dostępne strony internetowe, w celu oferowania usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące i pomagają nam w utrzymywaniu dokładności danych oraz zapewnianiu i ulepszaniu usług.

2. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych przetwarzającego dane osobowe

Topcon Polska Sp. Z.o.o. (ul. Warszawska 23, 42-470, Siewierz, Poland) http://www.topcon-medical.pl/pl/, e-mail: info@topcon-polska.pl, tel.: +48 32 6705045

 

3. W jaki sposób Topcon zarządza Państwa danymi osobowymi?

1. Topcon zbiera, uzyskuje, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe we właściwy sposób.

2. Topcon dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były dokładne i aktualne.

3. Topcon podejmuje niezbędne i odpowiednie środki w celu zarządzania danymi osobowymi, w tym ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, wyciekiem i uszkodzeniem.

4. Topcon wywiązuje się z obowiązków wynikających z RODO, aktualizując dane osobowe; przez bezpieczne przechowywanie i niszczenie; nie zbierając ani nie zatrzymując zbędnych danych; poprzez ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych. Określając okresy przechowywania danych, Topcon bierze pod uwagę lokalne przepisy prawne, zobowiązania umowne oraz oczekiwania i wymagania naszych klientów

5. Topcon przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych oraz wytycznych dla nich, a także wewnętrznych zasad dotyczących danych osobowych.

6. Powierzając przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, Topcon powierza przetwarzanie tylko takiemu wykonawcy, który spełnia wymagania oparte na wewnętrznych zasadach Topcon. Topcon zarządza takimi kontrahentami w odpowiedni sposób.

7. Topcon pozostaje na bieżąco z wszelkimi zmianami unijnych (i lokalnymi) przepisów dotyczących ochrony danych (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

 

4. Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Zbieramy, używamy, udostępniamy, przekazujemy i przechowujemy dane osobowe, kiedy są potrzebne do świadczenia naszych Usług oraz do celów operacyjnych i biznesowych, zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu.

Topcon zapewnia, że ​​w procesie dostarczania swoich produktów i usług pozyskuje jedynie dane osobowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności za pośrednictwem podmiotów biznesowych Topcon dla celów przetwarzania (jak opisano poniżej).

Topcon może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

- Sprzedaż produktów - Dostarczanie produktów i usług oferowanych przez Topcon i jego spółki zależne i partnerów ("Produkty") i zarządzanie relacjami kontraktowymi związanymi z dostarczaniem Produktów i innych działań biznesowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawnych, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z usługi lub wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- Używanie produktów - planowanie, rozwój, produkcja, instalacja, wsparcie, szkolenia i konserwacja urządzeń i wyposażenia, dostarczanie i dystrybucja informacji, takich jak informacje o Produktach, kontakt w sprawie gwarancji, usług i sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawnych, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z usługi lub wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- Marketing i komunikacja - usługi w zakresie komunikacji i przetwarzania informacji oraz kampanie reklamowe i holdingowe, wystawy i inne wydarzenia promujące Produkty, a także dostarczanie i proponowanie treści dopasowanych do potrzeb, takich jak wiadomości, badania, raporty i informacje biznesowe, a także umożliwiające spersonalizowanie Państwa doświadczeń z naszym Działem Obsługi oraz umożliwiające dostarczanie i dystrybucję broszur, materiałów i próbek Produktów. Kiedy kontaktują się Państwo z nami lub rejestrują w celu pobrania materiałów informacyjnych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a naszym uzasadnionym interesem jest dostarczenie Państwu naszych wiadomości promocyjnych. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym wymagane jest uzyskanie zgody na przesyłanie informacji marketingowych, podstawą prawną jest Państwa zgoda, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Ulepszenie naszej strony internetowej - personalizacja korzystania z naszych stron internetowych; wybiórcze przesyłanie informacji, które mogą Państwa zainteresować; konkursy i loterie; badania rynku i ankiety online; automatyczne monitorowanie informacji statystycznych w celu ustalenia, w jaki sposób wykorzystywane są witryny Topcon. Topcon przetwarza dane osobowe, ponieważ ma uzasadniony interes w tym, aby korzystanie z witryny było jak najprostsze i jak najbardziej efektywne, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Doskonalenie naszych Produktów - przeprowadzanie ankiet dotyczących Produktów i analiza wyników. Topcon przetwarza dane osobowe, ponieważ ma uzasadniony interes w tym, aby poszerzać swoje doświadczenie oraz rozwijać i ulepszać oferowane Produkty, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Zgodność / przepisy prawne - spełnianie obowiązków wymaganych przepisami ustawowymi i wykonawczymi, pomoc w dochodzeniu naszych roszczeń lub obronie przed roszczeniami, w tym związanymi z prawem własności, albo ochronie praw i bezpieczeństwa podmiotów trzecich, w celu egzekwowania niniejszej Polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi lub do celów zapobiegania przestępczości. Topcon przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, któremu podlega administrator, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Proces rekrutacyjny - zbieramy dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o pracę w związku z procesem rekrutacji. W przypadkach, w których dane osobowe są gromadzone w związku z procesem rekrutacji dotyczącym konkretnego wakatu, przechowujemy przedmiotowe dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania danych osobowych są w tym wypadku przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a w zakresie ewentualnych dodatkowych danych osobowych (tj. innych niż określone w art. 221 § 1 K.p.) dobrowolnie podanych przez kandydata do pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadkach, w których gromadzone są dane osobowe, które nie są wyraźnie związane z otwartym procesem rekrutacyjnym, przechowujemy przedmiotowe dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 180 dni, pod warunkiem wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na takie przechowywanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W takim wypadku zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. Pliki cookie

Przechowujemy tak zwane "pliki cookies", aby zaoferować Państwu szeroki zakres funkcji i ułatwić korzystanie z naszych stron internetowych. "Pliki cookie" to małe pliki, które są przechowywane na komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli nie akceptują Państwo używania „plików cookie", mogą Państwo zapobiec ich zapisywaniu na swoim komputerze, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

W szczególności używamy następujących plików cookies:

Google Analytics - do monitorowania i analizy ruchu przychodzącego do witryny i odwiedzin strony oraz do rejestrowania działań użytkowników końcowych, którzy utworzyli konta użytkownika na naszych witrynach pomocy technicznej

Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Państwa osoby. W każdym z przypadków używanie plików cookie jest uzasadnione potrzebą doskonalenia naszej strony internetowej oraz potrzebą oceny statystyk jej używania oraz faktem, że twoje uzasadnione interesy lub podstawowe prawa i wolności, nie mają charakteru przeważającego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej Witryny (w tym skrócony adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów na temat aktywności oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej Witryny i usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google wykorzystuje Twoje informacje, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki. Dodatek rozszerzający jest dostępny pod adres internetowym: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw wobec korzystania z Google Analytics.

Google Analytics jest wykorzystywany w oparciu o uzasadnioną potrzebę doskonalenia naszej strony internetowej, potrzebę oceny statystyk jej używania, a także potrzebę skutecznej reklamy naszej Witryny oraz o fakt, że Państwa uzasadnione interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru przeważającego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

6. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych

Nie przetwarzamy żadnych wrażliwych danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia lub religii), o ile wcześniej nie uzyskaliśmy Państwa pisemnej zgody na takie przetwarzanie, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

7. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:

- Nasza Grupa Firm - upewniliśmy się, że cała Grupa Topcon przestrzega RODO i udostępnia dane osobowe tylko w ramach swojej grupy tylko gdy jest to zgodne z prawem, np.: ponieważ istnieją niezbędne porozumienia wewnątrzgrupowe lub udostępnianie służy wewnętrznym celom administracyjnym, w którym to przypadku będziemy uwzględniać i ważyć Państwa sprzeczne interesy zgodnie z RODO.

- Zewnętrzni usługodawcy, którzy zostali starannie wybrani w oparciu o ich zgodność z RODO i w zakresie niezbędnym dla świadczenia dla nas usług, takich jak wsparcie oprogramowania, wsparcie systemów operacyjnych i aplikacji; usług z zakresu marketingu bezpośredniego; usług hostingu w chmurze; reklama; analiza danych; realizacja zamówień i dostaw. Nasi zewnętrzni dostawcy usług nie mają prawa udostępniać ani wykorzystywać danych osobowych, które udostępniamy im w jakimkolwiek innym celu niż w celu świadczenia nam usług. Każdorazowo będziemy zawierać stosowne umowy prawne z zewnętrznymi dostawcami usług, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe.

- Partnerzy biznesowi - Topcon może udostępniać dane osobowe partnerom biznesowym w celach marketingowych oraz aby zwiększyć Państwa zadowolenie z marki Topcon. Topcon może udostępniać stronom trzecim nieosobowe dane zbiorcze dotyczące sprzedaży, klientów, odwiedzających stronę oraz powiązane informacje o witrynie. Każdorazowo będziemy zawierać stosowne umowy prawne z naszymi partnerami biznesowymi w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również: operatorzy pocztowi i kurierzy (m.in. w celu doręczania korespondencji oraz zamówień w związku z wykonywaniem umów), banki (w celu prowadzenia rozliczeń), kancelarie prawne (w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym stronom trzecim.

 

8. Państwa dane osobowe i związane z tym prawa

Posiadają Państwo następujące prawa w odniesienie do Państwa danych osobowych:

Prawo dostępu

W zakresie art. 15 RODO w każdej chwili mają Państwo prawo poprosić o dostęp do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W tym celu możecie Państwo przesłać swoje żądanie pocztą elektroniczną na adres podany powyżej.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych

Mają Państwo prawo żądać od nas natychmiastowego sprostowania Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie swojego żądania pocztą elektroniczną na adres podany powyżej.

Prawo do usunięcia

Zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia z naszej bazy danych Państwa danych osobowych. Postanowienia te w szczególności zapewniają prawo do usunięcia danych osobowych, które nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania lub dane osobowe muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa unijnego lub z prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. W zakresie informacji o okresie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane, prosimy zapoznać się z punktem 11 niniejszej polityki prywatności. Aby skorzystać z jednego z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod wskazany powyżej adres mailowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, w szczególności, gdy prawidłowość Państwa danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności tych danych; w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu i w zamian domaga się ograniczenia ich wykorzystywania lub w przypadku, gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów, dla których były przetwarzane, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z jednego z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod wskazany powyżej adres mailowy.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie zgodnie z art. 20 RODO. Aby skorzystać z jednego z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod wskazanym powyżej adresem mailowym.

Prawo do sprzeciwu

Stosownie do art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. W wyniku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że zostanie przez nas wykazane istnienie po naszej stronie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub zostanie przez nas wykazane istnienie po naszej stronie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Prawo do złożenia skargi

W każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Listę wszystkich europejskich organów ochrony danych można znaleźć pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

9. Komunikacja marketingowa

Wysyłanie Państwu bezpłatnych publikacji, takich jak wiadomości o produktach, komunikaty prasowe i aktualności firmowe, a także zaproszenia na wydarzenia, szkolenia i seminaria internetowe jest dla nas bardzo ważne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby móc zaoferować Państwu wybrane przez Państwa informacje. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym wymagane jest uzyskanie zgody na przesyłanie informacji marketingowych, podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie marketingu bezpośredniego przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu naszych wiadomości promocyjnych.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Każda komunikacja elektroniczna z Państwem zawiera informacje o tym, jak mogą Państwo anulować subskrypcję.

W przypadku innych wiadomości elektronicznych związanych z marketingiem bezpośrednim, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania pocztą elektroniczną informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które zakupili Państwo u nas. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji. Każdy e-mail zawiera informacje o tym, jak zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości elektronicznych.

 

10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych i ich przechowywanie

Topcon jako organizacja międzynarodowa może przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe poza granicami Państwa kraju. Podejmujemy działania zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z niniejszym oświadczeniem i wymogami obowiązującego prawa niezależnie od lokalizacji danych. Topcon jest w posiadaniu sieci informatycznych, baz danych, serwerów, systemów oraz dysponuje punktami wsparcia znajdującymi się w naszych biurach na całym świecie na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz naszych kontrahentów. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak usługodawcy hostingu w chmurze, czy punkty wsparcia technologicznego zlokalizowane na całym świecie, aby zaspokoić potrzeby naszej firmy, pracowników i klientów. Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności przetwarzania, zabezpieczania i przekazywania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba udostępnienia lub przekazania Państwa danych w ramach korporacji Topcon lub podmiotom trzecim poza granicami Państwa kraju. Obszary te mogą zmieniać się w czasie i mogą obejmować Stany Zjednoczone, Japonię, Europę i inne kraje, w których firma Topcon jest obecna lub korzysta z usług wykonawców.

W przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których to krajach obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Państwa kraju, podejmujemy wszelkie działania, aby poziom ochrony danych był odpowiedni. Na przykład, korzystamy z zatwierdzonych klauzul umownych, umów o przesyłanie danych, umów wewnątrzgrupowych i innych środków mających na celu zapewnienie ochrony Państwa danych. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych praktykach transferu danych, zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych.

 

11. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko przestaną być potrzebne dla celów, dla których je zgromadziliśmy lub wykorzystywaliśmy zgodnie z niniejszym Oświadczeniem oraz gdy upłyną okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, przez które jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania (np. dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umów musimy przechowywać do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione) albo upłyną okresy przedawnienie potencjalnych roszczeń związanych z określonym przetwarzaniem – w zależności, która z tych sytuacji wystąpi później. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego), dane osobowe przechowujemy do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 21 RODO. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane osobowe przechowujemy do czasy wycofania zgody, chyba że po wycofaniu zgody istnieją inne podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych (np. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

 

12. Środki bezpieczeństwa i ochrony

Firma Topcon poważnie traktuje aspekt bezpieczeństwa danych i stosuje odpowiednie technologie i procedury w celu zapewnienia ich ochrony. Nasze zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa danych są zgodne z powszechnie uznanymi standardami międzynarodowymi i są regularnie przeglądane i aktualizowane, uwzględniając potrzeby prowadzonej przez nas działalności, zmian technologicznych oraz regulacji prawnych.

 

13. Linki do innych stron internetowych

Witryna Topcon może zawierać linki do innych stron internetowych. Korzystając z nich prosimy mieć na uwadze, że strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności, w tym zasady przechowywania plików cookie, zatem zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi przed ewentualnym korzystaniem. Niniejsze Oświadczenie nie ma zastosowania do stron internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za udostępnione dane osobowe w wyniku korzystania z tych stron.

 

14. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych w takim wypadku może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy.