Previous
Next
Powrót do aktualności

ALADDIN z formułą Barretta

Nowoczesna chirurgia soczewki wymaga nowoczesnych urządzeń, które nie tylko precyzyjnie określą parametry biometryczne oka i przeprowadzą kalkulację IOL, lecz również dostarczą kompletnych informacji pozwalających przewidzieć końcowy efekt i uniknąć błędów, zwłaszcza przy soczewkach z grupy Premium lub pacjentach problematycznych. Takim urządzeniem jest właśnie najnowsza generacja biometru optycznego Aladdin, która swoją funkcjonalnością znacznie wykracza poza standardową biometrię i typową kalkulację, dając lekarzowi pełniejszy obraz i znacznie więcej parametrów oka niż standardowe biometry. Dzięki wbudowanej topografii rogówki Aladdin bardzo precyzyjnie wyznacza używane we wszystkich formułach parametry rogówki, pozwala również na wykrycie przed zabiegiem początkowej fazy stożka rogówki lub nieregularnego astygmatyzmu.

Funkcja dynamicznej pupilometrii może być z kolei bardzo cenna przy kwalifikacjach pacjentów do soczewek multifokalnych.

Do precyzyjnych pomiarów biometrycznych Aladdin wykorzystuje interferometrię zarówno przy pomiarze długości gałki ocznej, jak i przedniej komory, dzięki czemu pomiar jest szybszy i dokładniejszy, oraz uzupełniony o dodatkowe ważne parametry takie jak grubość soczewki oraz centralna grubość rogówki. Umożliwia to wykorzystanie najnowszych dokładnych formuł kalkulacyjnych, które (poza wszystkimi standardowymi formułami) są „na pokładzie" aparatu, takich jak formuły Camellin-Calossi, Shammas, Olsen, Barret True K, jak również Barrett Universal II.

Dużą zaletą oprogramowania Aladdina jest wbudowany kalkulator soczewek torycznych, pozwalający lekarzowi zaoszczędzić czas i uniknąć błędów jakie mogą pojawić się przy przepisywaniu zmierzonych parametrów do innych programów kalkulacyjnych. Do kalkulacji oczekiwanego całkowitego astygmatyzmu rogówkowego można wykorzystać wbudowaną formułę korygującą Abulafia - Koch. Symulator rotacji soczewki torycznej oblicza moc sferyczną i cylindryczną dla każdych 5 stopni rotacji.

Wszystkie funkcje najnowszej generacji biometru optycznego Aladdin są przedstawione użytkownikowi w bardzo łatwy i intuicyjny sposób dzięki polskiemu interfejsowi oprogramowania.

Bardzo przydatnym uzupełnieniem aparatu Aladdin możebyć autorefrakokeratometr KR800s posiadający funkcje pomiaru subiektywnego ostrości wzroku. Dzięki wbudowanym optotypom możliwe jest szybkie określenie ostrości wzroku po zabiegu, a dodatkowe funkcje pomogą określić wrażliwość na kontrast i olśnienie.

KR800s posiada również test Amslera oraz umożliwia zademonstrowanie pacjentowi przed zabiegiem korzyści z wyboru soczewki torycznej zamiast standardowej. Aladdin razem z KR800s tworzy kompletną, diagnostyczną stację roboczą do chirurgii zaćmy.